fitxa de l'element

Disseny i construcció d'una maqueta de motor tèrmic
Autors

Crèdits

Montserrat Lamaña - Víctor Mondéjar
Autoria
Montserrat Lamaña - Víctor Mondéjar
Jordi Regalés
Catalogació

Data

28 de setembre de 2018

TEC [1]

ESO.3 [1]

Maquetes i construccions

Resum

Es tracta d'una activitat en la qual l'alumnat realitza un procés tecnològic complet, partint d'unes necessitats concretes fins a la solució al problema plantejat.

L'alumnat ha de realitzar tota la fase de disseny amb esborranys, prototipus, càlculs, plànols, descripció del procés de construcció i muntatge, pressuposts, etc. Després el construirà i es procedirà a l'avaluació del resultat obtingut.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
Heu votat
97

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat