fitxa de l'element

Let's Write! (Redactem)
Redactem

Crèdits

Margarida Sánchez Casellas
Autoria
Margarida Sánchez Casellas
Roser Martínez
Catalogació

Data

18 de maig de 2020

ANG [2]

ESO.4 [2]

Comunicació escrita Exercitació lingüística

Resum

Alguna vegada havies pensat que passejaries per l’aula abans d’escriure? Alguna vegada havies pensat que dibuixaries abans d’escriure? Alguna vegada havies pensat que estaries dues setmanes per escriure una redacció convencional?
I és que aquesta és la proposta de REDACTEM! LET'S WRITE! perquè ho farem en anglès!
Pensar, meditar, passejar, treballar en grups, negociar quins adjectius són els escollits, treballar en parelles...amb tots aquests ingredients intentarem prendre consciència d’allò que escrivim i farem la millor redacció possible.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
168