fitxa de l'element

Fem de consultors miners

Crèdits

Material adaptat per Anna Anglisano (Geologia UAB) i Elena Gayán (CESIRE) amb el permís de The Geological Society (London)
Autoria
Material adaptat per Anna Anglisano (Geologia UAB) i Elena Gayán (CESIRE) amb el permís de The Geological Society (London)
Elena Gayán Rico
Catalogació

Data

21 de desembre de 2018

CTMA [1]

BTX.2 [1]

Gestió d'informació Raonament i argumentació Resolució de problemes Treball en context

Resum

A partir de cinc mapes amb informacions geogràfiques i geològiques de la zona estudiada, cada un dels cinc grups d’alumnes han de treballar amb un mapa per arribar a determinar quina és la zona amb més abundància del mineral que es vol explotar. Tot seguit es forma un grup d'experts per compartir la informació obtinguda en cada tipus de mapa. Posteriorment, i tenint en compte factors econòmics, polítics i tecnològics, han de proposar de forma argumentada on recomanarien fer l’explotació minera.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
488