fitxa de l'element

At the restaurant
Tom's Restaurant by Scott Beale (Flickr CC Licence)

Crèdits

Patrícia López i Enrique Gómez
Autoria
Patrícia López i Enrique Gómez
Joe Planas
Catalogació

Data

26 de gener de 2019

ANG [4]

LLENG [4]

Animacions i simulacions Comunicació oral Eines TIC Exercitació lingüística

Resum

Amb aquest projecte es persegueix que l'alumnat sigui competent en participar en situacions reals de la vida diària com ara fer una comanda per telèfon o interactuar directament en un restaurant utilitzant la llengua anglesa. A més, compondrà un flyer publicitari d'un restaurant per vendre els seus serveis.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
157