fitxa de l'element

M’agrada la família que m’ha tocat?
Autora: Marta Tres Julià

Crèdits

Marta Tres Julià i Neus González Monfort (tutora de pràctiques UAB)
Autoria
Marta Tres Julià i Neus González Monfort (tutora de pràctiques UAB)
Elvira Martí
Catalogació

Data

6 d'abril de 2022

MEDI [1]

EP.CI [1]

Comunicació escrita ODS Indagació i recerca Treball en context

Resum

La seqüència didàctica que es presenta està pensada amb la finalitat que l’alumnat prengui consciència de la importància de respectar, valorar i estimar, sigui com sigui, la família que ens ha tocat. S'analitzen les tipologies de famílies existents per prendre consciència que les famílies són una construcció social, de com el nombre de membres en una família i la seva manera d’agrupar-se, ha anat canviant al llarg del temps. També reflexionem sobre el rol que tenim a la família per així afavorir la convivència i combatre els estereotips sexistes. Els alumnes construeixen un text escrit sobre com els agradaria que fos la seva família en un futur, aquest text els ajuda a prendre consciència de com és la seva família actual i valorar-la.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
295