fitxa de l'element

L'acció de la catalasa

Crèdits

Silvia Lope
Autoria
Silvia Lope
CDEC
Catalogació

Data

4 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques

BIO [2]

BTX.1 [2]

Fonts primàries Indagació i recerca Representacions i models

Resum

L’activitat proposada és una pràctica de laboratori. L’objectiu principal de l’experiència és comparar l’acció d’un enzim (catalasa) amb l’acció d’ un catalitzador inorgànic (MnO2). Hi ha una primera part on el procediment a seguir ve ja donat, però en un altre moment es demana que sigui el propi alumnat qui emeti una hipòtesi i dissenyi una altra experiència per comprovar-la.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

706

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat