fitxa de l'element

Texting in English
Texting - Text and Smartphone by simpletexting.com (Flickr CC Licence)

Crèdits

Sílvia Busquets
Autoria
Sílvia Busquets
Joe Planas
Catalogació

Data

13 de febrer de 2019

ÀMBI [2] ANG [3]

CURSE [1] GRADU [1] LLENG [3]

Comunicació oral Eines TIC Exercitació lingüística

Resum

A partir d’un vídeo on una professora comenta les abreviatures més típiques de la llengua anglesa per escriure missatges de text, els alumnes es familiaritzaran amb aquest tipus de llenguatge amb l’objectiu d’escriure una conversa en petits grups imitant l’estructura de Whatsapp.
En la conversa, hauran d’utilitzar expressions de futur per a fer plans (present continuous, be going to...), prèviament treballades a l’aula. L’objectiu de la conversa serà posar-se d’acord per realitzar un viatge de cap de setmana a una capital europea (caldrà que acordin dates, la destinació, activitats d’oci, etc...).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
101