fitxa de l'element

La narració
Narració

Crèdits

Verònica Santos-Olmo Luján, Àngela Fernàndez, Marta Gil Perarnau
Autoria
Verònica Santos-Olmo Luján, Àngela Fernàndez, Marta Gil Perarnau
Roser Martínez
Catalogació

Data

5 de desembre de 2019

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Integració llengües maternes a l'aula
Integració de les llengües maternes a l'aula

ANG [2] CAS [1] CAT [2]

ESO.1 [5]

Comunicació escrita Exercitació lingüística Literatura

Resum

Proposta didàctica plurilingüe en què es treballa la narració i s’aprofundeix en les creences populars de cada cultura, els seus éssers fantàstics, i les representacions de les pors col·lectives plasmades en la literatura popular i els seus personatges. A partir d'aquesta idea, els alumnes aprendran les característiques del gènere narratiu i hauran de ser els creadors d'un nou personatge al qual dotaran d'història i escriuran les seves vivències. El català, castellà o anglès serveixen de vincle per aquesta creació, i es faran servir totes tres com a vehicle d'expressió i d'anàlisi de les creacions dels alumnes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
372