fitxa de l'element

Els llibres tenen futur?
Eix cronològic dels llibres.  Autors: alumnes 3r de l’escola Mercè Rodoreda

Crèdits

Elisabeth Soto i Neus González, tutora del pràcticum UAB
Autoria
Elisabeth Soto i Neus González, tutora del pràcticum UAB
Elvira Martí
Catalogació

Data

2 d'abril de 2019

MEDI [1]

EP.CM [1]

Gestió d'informació Indagació i recerca Treball en context

Resum

La següent seqüència didàctica pretén fomentar l’esperit crític dels infants. Els incita a fer-se preguntes i a imaginar el futur, tenint en compte el passat i entenent el present. Així doncs, es parteix de la pregunta següent: els llibres tenen futur? A partir d’aquí es poden treballar molts continguts diferents sobre la història, el procés de producció dels llibres, qüestions econòmiques, desigualtats socials, etc. Es tracta d’adaptar la seqüència al nivell on es trobi l’alumnat i al temps del qual disposem. En aquest cas en concret, es pretenia normalitzar i fomentar el fet de qüestionar-nos el món a partir de quelcom quotidià i proper.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
155