fitxa de l'element

La descripció
La descripció

Crèdits

Verònica Santos-Olmo Luján, Àngela Fernàndez, Marta Gil Perarnau
Autoria
Verònica Santos-Olmo Luján, Àngela Fernàndez, Marta Gil Perarnau
Roser Martínez
Catalogació

Data

29 de novembre de 2019

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Integració llengües maternes a l'aula
Integració de les llengües maternes a l'aula

ANG [2] CAS [2] CAT [2]

ESO.1 [6]

Comunicació escrita Comunicació oral Exercitació lingüística

Resum

Mitjançant l'aprenentatge deductiu i l'observació, els nois i noies aprendran a descriure persones, espais i coses. L'objectiu funcional d'aquest aprenentatge és presentar l'institut als seus pares, per tant, que siguin els protagonistes de la primera reunió de curs. Es recomana aquesta unitat didàctica per al primer mes de curs, ja que és quan els alumnes s'hi incorporen. A més a més, perquè en potencia el sentiment de pertinença i ajuda a l'adaptació al nou centre educatiu.
Aquesta proposta didáctica reuneix continguts de les tres llengües obligatòries i integra les llengües maternes dels alumnes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
146