fitxa de l'itinerari

Integració de les llengües maternes a l'aula
Integració llengües maternes a l'aula

Crèdits

Verònica Santos-Olmo Luján, Àngela Fernàndez, Marta Gil Perarnau
Autoria
Verònica Santos-Olmo Luján, Àngela Fernàndez, Marta Gil Perarnau
Roser Martínez
Catalogació

Data

5 de desembre de 2019

ANG [2] CAS [2] CAT [2]

ESO.1 [3] ESO.2 [3]

Comunicació oral Exercitació lingüística Literatura

Resum

Projecte plurilingüe per millorar l'aprenentage de les llengües vehiculars del centre (català, castellà i anglès), utilitzant la llengua familiar de cada alumne com a pont per comprendre i aprendre el funcionament de les vehiculars, i assolir una bona competència comunicativa.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
175

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari