fitxa de l'element

Euclides
Placa d'un carrer amb el nom d'Euclides

Crèdits

Albert Garcia
Autoria i catalogació

Data

31 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i forma

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

Acostament a la geometria formal a partir dels coneixements previs adquirits a l’educació primària. Es tracta de plantejar un joc de definicions successives de diferents elements geomètrics de manera que cada definició només es pugui fer en funció de les definicions precedents. Motivat en el procedir d’Euclides en els seus Elements, ens permet, a més a més, aprofundir en la visió històrica de la Geometria. Les definicions s’acompanyen d’il•lustracions fetes amb GeoGebra.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

405