fitxa de l'element

Factors que modfiquen l'acció enzimàtica

Crèdits

Treballs pràctics de biologia de batxillerat. CDEC, 2002
Autoria
Treballs pràctics de biologia de batxillerat. CDEC, 2002
CDEC
Catalogació

Data

4 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques
480

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat