fitxa de l'element

We are sport experts!
Alumnes units per un fil de llana

Crèdits

Sara Di Giovannantonio
Autoria i catalogació

Data

7 de desembre de 2020

EF [1] ANG [1]

ESO.1 [2]

Comunicació oral

Resum

We are sport experts és una seqüència didàctica sobre l’esport, en llengua anglesa, adreçada a alumnat de 1r d’ESO. Integra l’aprenentatge de la llengua i metodologies holístiques. Aquesta integració és molt adequada per a grups heterogenis, complexes i amb pocs hàbits d’estudi i de comportament. Permet incrementar l’aprenentatge de l’alumnat i generar un bon clima d’aula que afavoreix els aprenentatges. També aconseguim que l’alumnat gaudeixi dels aprenentatges i no s’obsessionin amb la nota final de la matèria.
L’aplicació d’aquesta proposta requereix d’un cert espai a l’aula o fora de l’aula perquè l’alumnat pugui moure’s, jugar, relaxar-se i crear en grup.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal