fitxa de l'element

Rock’in (Versió Lluís de Peguera)
Rock’in (Versió Lluís de Peguera)

Crèdits

CARLOS ALBORS BARBE
Autoria
CARLOS ALBORS BARBE
Montse González
Catalogació

Data

19 de novembre de 2020

MÚSI [7] MUS [1]

ESO.1 [3] ESO.2 [3] ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Material manipulable

Resum

El projecte Rock’in vol que tot l’alumnat de l’ESO a partir de
primer curs prengui contacte directe amb els instruments
musicals (teclat, bateria, baix, guitarra i veu) L’objectiu final
és que tot l’alumnat sigui capaç d’interpretar i gaudir la
música en directe.
El projecte comença a 1r d’ESO amb activitats de cant i d’iniciació
a la técnica instrumental, a 3r d’ESO s’aprofundeix en la técnica
instrumental del piano, guitarra, baix i bateria i es continua
treballant el cant utilitzant la música més propera. A 4t d’ESO
es treballa el cant a diverses veus tant en petit grup com en
gran grup i s’especialitzen en un o dos instruments per a la
interpretació de covers.

Eixos de capacitats / Competències

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
155