fitxa de l'element

El Rubius, sous i IRPF

Crèdits

José Maria Alfonso Bañón
Autoria
José Maria Alfonso Bañón
Enric Castellà
Catalogació

Data

6 d'abril de 2022

MAT [2]

ESO.1 [2]

ODS Representacions i models Taules i gràfics

Resum

La tasca es compon de diverses qüestions relacionades amb la cerca d’informació, interpretació de dades i mesures de centralització, proporcionalitat i treball amb el full de càlcul.
La voluntat és apropar l’alumnat a un conflicte del seu interès des d’un punt de vista acadèmic i conèixer i entendre conceptes com ara sou brut, base imposable, IRPF o esperança de vida a més dels continguts propis de les matemàtiques (mitjana, mediana i moda, proporcionalitat, percentatges, nombres decimals...)

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat