fitxa de l'element

Fem mates amb el coronavirus
Fem mates amb el coronavirus

Crèdits

Mònica Berenguer Sans
Autoria
Mònica Berenguer Sans
Ma del Mar Lluelles
Catalogació

Data

31 de maig de 2021

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Projecte Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Projecte Implica't+

Materials de l'element