fitxa de l'element

Fem mates amb el coronavirus
Fem mates amb el coronavirus

Crèdits

Mònica Berenguer Sans
Autoria
Mònica Berenguer Sans
Ma del Mar Lluelles
Catalogació

Data

6 d'abril de 2022

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Projecte Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Projecte Implica't+

Materials de l'element