fitxa de l'itinerari

Projecte Implica't+
Projecte Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030

Crèdits

Maria del Mar Lluelles Perera
Autoria
Maria del Mar Lluelles Perera
Ma del Mar Lluelles
Catalogació

Data

31 de maig de 2021

CTMA [2] COM [3] ENT [1] MEDI [3] EDUCA [3] CULTU [1] BG [2] CDH [1] EEC [1] IC [1] SSC [1] PROJ [1]

BTX.1 [1] BTX.2 [1] EI.3-6 [4] EP.CI [2] EP.CM [2] EP.CS [2] ESO.1 [1] ESO.3 [2] ESO.4 [2] FAMÍ [2] TRANS [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Indagació i recerca Jocs Projectes de centre

Resum

Implica't+ és un projecte cooperatiu i transversal que té com a objectiu treballar la Carta de la Terra i l’Agenda 2030 a les aules. S’adreça a l’alumnat de totes les etapes educatives i es pot desenvolupar al llarg de tot un curs escolar o en un moment concret del període lectiu.
Actualment hi treballem més de 30 docents, de centres diferents, moguts pel compromís ètic, social i educatiu d’aconseguir un futur digne per a tothom.
Us impliqueu?

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari