fitxa de l'element

Quantes formes hi ha de cordar unes sabates?

Crèdits

Theo Santiago
Autoria i catalogació

Data

15 d'octubre de 2021

MAT [4]

ESO.2 [2] ESO.3 [2]

Raonament i argumentació Representacions i models Treball en context

Resum

En aquesta activitat es comença analitzant la manera de comptar totes les possibilitats de cordar unes sabates per després trobar el número de casos que compleixen unes condicions establertes.
S’estudien a continuació el tipus de cordat americà, de sabateria i europeu. Un cop examinats els tres cordats per separat, es procedeix a comparar geomètricament la longitud de cordó necessari per cadascun d’ells.
Finalment, per unes sabates amb unes característiques donades, es troba mitjançant el teorema de Pitàgores la longitud exacta de cordó necessari per cada tipus.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
192