fitxa de l'element

Real com la vida
Imatge d'un cor i d'accions saludables

Crèdits

Raquel Segura Tubau
Autoria
Raquel Segura Tubau
Elena Gayán Rico
Catalogació

Data

20 d'octubre de 2021

CMC [1] CULTU [1]

BTX.1 [1] ESO.4 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral Gestió d'informació

Resum

En el bloc 4 de la matèria de Ciències del món contemporani, salut i malaltia, es treballen tots els factors que envolten una malaltia i poden afectar a la salut. En aquesta proposta s’estudiaran 7 malalties: el càncer de pulmó, Alzheimer, VIH, covid19 (SARS-CoV-2), ictus, trastorn depressiu i diabetis. Aquestes malalties les han triat l’alumnat prèviament mitjançant un qüestionari Google. Han considerat que eren malalties d’actualitat i que algunes podrien estar relacionades amb el seu entorn familiar. Cada malaltia tindrà un cas associat a una història imaginària al darrere. L'alumnat utilitzarà un Sites (s’adjunta també el document 1.2. Sites en imatges) on hi ha tota la informació rellevant.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal