fitxa de l'element

Sèries de fraccions

Crèdits

Ramon Tejedor Fontanet
Autoria
Ramon Tejedor Fontanet
smargeli
Catalogació

Data

13 de gener de 2022

MAT [3]

ESO.3 [3]

Representacions i models Resolució de problemes Taules i gràfics

Resum

A partir de la suma, resta o producte de sèries de fraccions que es poden representar gràficament es proposa una activitat rica que permet anar des de la pràctica d'operacions amb fraccions fins a un treball competencial en que establim connexions entre nombres i diverses representacions gràfiques treballant en un entorn de resolució de problemes. Es pot adaptar a diferents nivells només canviant el grau d'aprofundiment.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
154