fitxa de l'element

Communities
Several Seconds- Commuters (Flickr Creative Commons)

Crèdits

Roser de Antonio
Autoria
Roser de Antonio
Joe Planas
Catalogació

Data

7 de juny de 2022

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Debat VTS al MNAC
L'art de parlar: aprendre llengües a través de l’art

ANG [2]

LLENG [2]

Comunicació escrita ODS Comunicació oral Exercitació lingüística Raonament i argumentació

Resum

En aquesta proposta de l’itinerari L’art de parlar relacionada amb diferents comunitats, després de la sessió VTS o de la lectura de la imatge de dues obres, els alumnes hauran d’explicar (primer oralment i després per escrit) on van i què van a fer les persones que hi surten, així com el possible ofici o tasca dins del lloc de treball o ocupació. Per determinar de qui parlen hauran de fer servir un adjectiu o sintagma adjectival que distingeixi aquesta persona de les altres.

Obres:
1.El camión, 1929. Frida Kahlo, F. Dolores Almedo
2.Pont de Sarajevo, 1993. Gervasio Sánchez

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal