fitxa de l'element

Simulant l'evolució
mongetes

Crèdits

Equip CDEC. Any Darwin
Autoria
Equip CDEC. Any Darwin
Elena Gayán Rico
Catalogació

Data

31 d'agost de 2022

BG [2]

ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Animacions i simulacions Indagació i recerca Resolució de problemes

Resum

Mitjançant una simulació es proposa estudiar el canvi en la freqüència al·lèlica en una població de ratolins. Aquest canvi estarà relacionat amb el procés evolutiu per selecció natural.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat