fitxa de l'element

Models de DNA amb paper i altres materials

Crèdits

Mercè Guerrero Sala
Autoria
Mercè Guerrero Sala
CDEC
Catalogació

Data

27 de juliol de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques

BIO [1]

BTX.1 [1]

Indagació i recerca Maquetes i construccions Representacions i models

Resum

Es proposa fer una maqueta de DNA amb paper o d’altres materials, en grup. Es donen diferents propostes per tal que cada grup esculli la més adient. Podran trobar-les en les pàgines web que s’indiquen, o d’altres que ells puguin trobar. Els alumnes han de fer el model i explicar els detalls de la seva composició als companys, i la seva justificació d’acord el model de Watson i Crick.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

438

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat