fitxa de l'element

Guia d'estudi de la transcripció del DNA

Crèdits

Silvia Lope i Angels Bayo, adaptada de: Biology Modules, James Torrance, Hodder and Stoughton, London, 1998
Autoria
Silvia Lope i Angels Bayo, adaptada de: Biology Modules, James Torrance, Hodder and Stoughton, London, 1998
CDEC
Catalogació

Data

3 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques
1078

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat