fitxa de l'element

CosmoCaixa: La forma
Vista CosmoCaixa Barcelona

Crèdits

Albert Garcia
Autoria i catalogació

Data

31 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i forma

MAT [1]

ESO.1 [1]

Sortides i treball de camp

Resum

“Què tenen en comú un estel, el Sol, un planeta, un ou de peix, una taronja, una bombolla, una punta de bolígraf? Tots aquests objectes inerts, vius i cultes comparteixen la mateixa forma: són esferes. Per què hi ha tantes esferes, cercles i circumferències? Ajuda en alguna cosa el fet de ser esfèric? Les esferes es veuen amb mes freqüència que altres formes. Quines són les formes més probables a la natura? Serveix per a alguna cosa ser circular, espiral, hexagonal o fractal? Els objectes que tenen la mateixa forma, comparteixen res més a banda de la pròpia forma?. Potser comparteixen la funci

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

514

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat