fitxa de l'element

Un alè d’esperança

Crèdits

Rosa Roig
Autoria
Rosa Roig
CDEC
Catalogació

Data

3 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Malalties genètiques

BIO [1]

BTX.1 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral Indagació i recerca

Resum

Es tracta d’una activitat que intenta acostar a l’alumne a la problemática real dels malalts amb fibrosi quística.
Mitjançant la lectura de quatre articles de prensa l’alumne reflexiona al voltant de tres aspectes diferents. Primer, com l’avenç en els coneixements científics obre les portes cap a la resolució d’aquestes malalties i la millora de la qualitat de vida dels malalts. Segon, com és de important l’ actitud de la persona a l’hora d’afrontar una malaltia . Tercer, veure com molts cops la nostra societat i les seves normes no estan adaptades per acollir a les persones que pateixen una malaltia o qualsevol altra discapacitat i no permeten la seva integració i el desenvolupament de les seves activitats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

417

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat