fitxa de l'element

Quina unitat?
Barra que representa el metre unitat de mesura

Crèdits

Albert Garcia
Autoria i catalogació

Data

31 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i forma

MAT [1]

ESO.1 [1]

Representacions i models

Resum

Moltes de les coses que veiem com a naturals (en aquest cas la forma quadrada de les unitats de superfície) responen a un criteri arbitrari i, seguint altres criteris, es podria haver arribat a conclusions diferents. En aquest cas, però, sembla que la decisió respon a la consideració de les millors propietats del quadrat respecte d’altres possibles candidats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

340

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat