fitxa de l'element

Dels nombres a les variables
ics, simbol habitual de l'incògnita

Crèdits

Montserrat Gelis
Autoria i catalogació

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Image amb el titol de l'itinerari
Relacions i canvi

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Aquesta activitat està formada per un seguit d’activitats interactives que permeten analitzar les regularitats d’una successió de figures que indueixen a l’alumnat a deduir les fórmules.
L’objectiu principal és que l’alumnat visualitzi els processos i busqui de manera molt intuïtiva les relacions existents, investigui les regles de formació i intenti transformar aquestes regularitats en notació algebraica.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

402