fitxa de l'element

Fer diana
Diana

Crèdits

Lluís Mora
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Estadística i Atzar

Eines TIC

Resum

El que farem en aquesta activitat és estudiar el joc dels dards. Començarem amb una modificació del joc, més senzill per començar el treball, i finalitzarem amb la diana complerta. Caldrà fer una mica de recerca per internet per tal de conèixer el funcionament del joc i el criteri de col•locació dels punts. Amb la diana sencilla el que farem serà estudiar les possibles puntuacions que podem obtenir quan llencem un dard, si hi ha diverses maneres d'obtenir una puntuació determinada. Podrem ampliar el número de dards i per tant les possibles combinacions. Finalitzarem amb l'estudi de la diana inicial.

157

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat