fitxa de l'element

La Inflació. Construcció d’un índex de preus. L’IPC.
Gràfica

Crèdits

Daniel Bosch
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [3]

ESO.2 [1] ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Treball en context

Resum

Inicialment es comparen l’evolució de preus en èpoques diferents per constatar que hi ha hagut èpoques inflacionàries, altres deflacionàries i també altres amb preus estacionaris. A partir d’una “cistella de la compra”, molt senzilla, construïm un índex de preus i en calculem percentatges de variació. Ampliant grups de despesa i considerant ponderacions, arribem a una primera aproximació del càlcul del nostre IPC (Índex de Preus al Consum). Per valorar la inflació en un any, es considera tant la variació interanual de l’IPC de desembre a desembre com l’anomenada variació de la mitjana anual de l’IPC.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

384