fitxa de l'element

Elements d'una equació
equacions

Crèdits

Ministerio de Educación. 2009.
Autoria
Ministerio de Educación. 2009.
Maria Rosa Latorre
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat ( enllaç) en què es definiex el que es una igualtat, una igualtat algebraica i el que és una equació. Es presenten també els diferents elements relacionats amb les equacions ( membre, terme, incògnita i solució) presenta de quina manera es poden multiplicar els monomis semblants o no. A més, des de la mateixa activitat l’alumne pot accedir a 4 exemples sobre igualtats i els elements de les equacions i a 2 exemples i 10 exercicis en els que s’ensenya com provar si un nombre es solució d’una equació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

620

Materials de l'element