fitxa de l'element

Suma i resta de monomis
Monomis

Crèdits

Ministerio de Educación. 2009
Autoria
Ministerio de Educación. 2009
Maria Rosa Latorre
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat ( enllaç) en què es presenta a l'alumne què són els monomis semblants i de quina manera es poden sumar o restar els monomis. A més, des de la mateixa activitat l’alumne pot accedir mitjançant un enllaç i uns applets a diferents exercicis sobre els continguts presentats. A l’hora de resoldre els exercicis, l’alumne veu si la resposta donada és la correcta i en cas de no ser-ho, quina hauria d’haver donat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

747

Materials de l'element