fitxa de l'element

Cercant fórmules
Triangle i rètol fórmules

Crèdits

Montserrat Gelis
Autoria i catalogació

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Image amb el titol de l'itinerari
Relacions i canvi

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

L’objectiu primordial és familiaritzar l’alumne/a en la utilització de les lletres com una generalització dels nombres i introduir-lo en el llenguatge algebraic.
Partint de fórmules geomètriques aquesta unitat conté un seguit d’activitats interactives destinades a la traducció del llenguatge normal al llenguatge algebraic.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

290