fitxa de l'element

Anys i anys
Una ma amb una cara pintada a cada dit

Crèdits

Desconeguda
Autoria
Desconeguda
Núria Guitart
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CM [1]

Treball en context

Resum

Es tracta d’esbrinar el terme que falta en una suma o d’altra forma trobar una diferència, per això és necessari comprendre el significat de les operacions de suma i resta i de les relacions entre unes i altres. Una vegada resolta la situació proposada es demana que inventin un enunciat semblant amb les dades de la pròpia família.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

132