fitxa de l'element

L'aigua que es perd
3 nens amb un comptagotes i una probeta

Crèdits

Núria Guitart
Autoria i catalogació

Data

3 de juny de 2013

MAT [1]

EP.CS [1]

Resum

S'utilitza una informació extreta de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que fa referència a l'eficiència en l'ús de l'aigua a la llar. Es descriu una situació quotidiana: una aixeta que degota. A partir de l'experimentació podran mesurar la quantitat d'aigua que es perd en un temps determinat si cada 10 segons cau una gota. Hauran de buscar equivalències per a expressar aquesta quantitat de gotes en unitats de capacitat i poder comparar amb les dades que ofereix l'ACA. Proposarem la redacció col·lectiva d'un petit informe sobre el tema que podrem adreçar a l'ACA, la web del centre...

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

214