fitxa de l'element

La milla urbana
Anotacions diverses

Crèdits

Núria Guitart
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

EP.CI [1]

Treball en context

Resum

A partir d'una situació versemblant observaran els 100 primers nombres i descobriran regularitats en el sistema de numeració decimal. Reforçaran els conceptes de desena i unitat i valor relatiu de cada xifra segons la seva posició dins el nombre. Per a resoldre la situació que se'ls planteja hauran de calcular quants nombres de cada xifra són necessaris per a fabricar els nombres de 1 a 100.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

296