fitxa de l'element

Hem fet cim!!
Gràfic de l'alçada de diversos cims

Crèdits

Núria Guitart
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [2]

EP.CS [2]

Treball en context

Resum

Partim d'una situació, que pot ser real com preparar una excursió. Hem trobat informació sobre alguns aspectes tècnics de la ruta: l'altitud, el desnivell, la durada,... Amb l'objectiu de conèixer i visualitzar les caracterítiques del trajecte, proposem fer-ne la representació gràfica. Caldrà, en un primer moment, analitzar molt bè la informació trobada, decidir com fer el gràfic, les magnituds a representar a cada eix, els intervals... A partir del gràfic dibuixat i incorporant tota la informació a l'abast, podran fer una descripció de l'itinerari.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

145