fitxa de l'element

Què hem après d’estadística?
Pantalla amb gràfic sectorial

Crèdits

Pep Bujosa, Antoni Gomà, en el marc de l’adaptació i actualització dels materials “Estadística amb ordinador”    publicats a la web de la xtec http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/mattic/mates/esta_eso/index.htm
Autoria
Pep Bujosa, Antoni Gomà, en el marc de l’adaptació i actualització dels materials “Estadística amb ordinador” publicats a la web de la xtec http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/mattic/mates/esta_eso/index.htm

Data

22 de desembre de 2010

MAT [2]

ESO.1 [2]

Eines TIC

Resum

L’objectiu d’aquesta proposta és aportar un element de revisió, que alhora pot emprar-se com a recurs per a l’avaluació, relatiu als continguts d’Estadística de primer d’ESO. L’activitat consta d’un quadern virtual de cinc fulls, que tracten els diferents aspectes que interessa conèixer en el disseny i la realització d’un treball estadístic.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

299

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat