fitxa de l'element

Barcelona vista de dues maneres
Mapa Barcelona

Crèdits

A partir d’una proposta de Jaume Bartrolí a   http://www.xtec.cat/~jbartrol,  Toni Gomà n’ha elaborat una nova versió
Autoria
A partir d’una proposta de Jaume Bartrolí a http://www.xtec.cat/~jbartrol, Toni Gomà n’ha elaborat una nova versió

Data

7 de gener de 2011

MAT [2]

ESO.1 [2]

Eines TIC

Resum

L’objectiu d’aquesta activitat és consolidar la representació dels punts d’un pla mitjançant coordenades i, alhora, reflexionar sobre el fet que en els problemes reals poden haver-hi diferents sistemes de referència per a una mateixa zona, que enllacin amb aspectes diferents de la situació que es vol estudiar. L’activitat consta d'una fitxa didàctica que guiarà el treball de l'alumnat amb una miniapliació elaborada amb el programa GeoGebra.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

311