fitxa de l'element

Equipament TIC a casa: igual per a tothom?
Imatge web Aprenestadística

Crèdits

IDESCAT
Autoria
IDESCAT

Data

24 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Estadística i Atzar

MAT [2]

ESO.1 [1] ESO.2 [1]

Eines TIC

Resum

L’activitat s’inicia amb un diàleg entre un grup d’alumnes d’ESO que acaben de veure un vídeo del youtube on s’equipara la humanitat a un petit poble de només 100 habitants. S’explica quants habitants serien pobres, quants rics, quants disposarien d’unes o altres comoditats, etc. La tasca dels alumnes es basa en una senzilla enquesta sobre l’equipament informàtic als domicilis dels alumnes, el tipus de serveis d’internet que utilitzen i els motius per fer-ho. Agrupats de 4 en 4, fan primerament un buidat de les dades del grup, per desprès recopilar les de tota la classe. .

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

838

Materials de l'element