fitxa de l'element

Juguem (activitat sobre probabilitat)
Imatge web Aprenestadística

Crèdits

IDESCAT
Autoria
IDESCAT

Data

24 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Matemàtiques de 3r d'ESO

MAT [4]

BTX.1 [4]

Jocs

Resum

En aquesta activitat, utilitzant jocs senzills de cartes i daus s’aprenen i apliquen els conceptes de freqüència relativa i de probabilitat. Es pauta el càlcul d’aquests paràmetres i s’utilitzen per fer prediccions sobre els jocs d’atzar plantejats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

404

Materials de l'element