fitxa de l'element

El mercat laboral a Catalunya
Imatge web Aprenestadística

Crèdits

IDESCAT
Autoria
IDESCAT

Data

24 d'octubre de 2012

MAT [2]

ESO.1 [1] ESO.3 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat l’alumnat ha de treballar amb dades sobre: l’atur, l’atur estimat, l’atur registrat; elaborar un diagrama lineal de l’evolució de l’atur i redactar un informe final sobre les característiques de l’atur a Catalunya pel que fa a grups d’edat, sexe i sectors econòmics.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
366

Materials de l'element