fitxa de l'element

Operacions amb expressions algebraiques
pantalla amb expressió algebraica

Crèdits

Montserrat Gelis
Autoria
Montserrat Gelis
Rosa Reverté
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.2 [1]

Eines TIC

Resum

Unitat didàctica que serveix per treballar amb l’alumnat les operacions amb expressions algebraiques amb l’ajut d’activitats interactives fetes amb Descartes. L’objectiu de la unitat és que l’alumnat reconegui els termes semblants en una expressió algèbrica i sàpiga sumar, restar i multiplicar expressions algèbriques senzilles.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

444

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat