fitxa de l'element

Com sabem què és viu?

Crèdits

Equip recursos didàctics BG CDEC (2006)
Autoria
Equip recursos didàctics BG CDEC (2006)
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

BG [1]

ESO.1 [1]

Fonts primàries Indagació i recerca Representacions i models

Resum

Amb aquesta activitat es pretén fer una introducció al model ésser viu, creant un debat sobre els conceptes previs que té l’alumnat del terme ésser viu. Es proposa un disseny experimental a partir del qual l’estudiant farà prediccions i hipòtesis que haurà de contrastar un cop realitzada l’experiència. D’aquesta manera se’l anirà conduint cap al concepte d’ésser viu com a sistema que intercanvia matèria i energia amb el medi i que pot reproduir-se. L’activitat d’aplicació i generalització de conceptes, pot servir per avaluar l’aprenentatge.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
771

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat