fitxa de l'element

Terra inquieta, paisatge canviant

Crèdits

Activitat dissenyada a partir de “Un rio majestuoso en una pequeña canaleta” de la web Earthlearningidea.com
Autoria
Activitat dissenyada a partir de “Un rio majestuoso en una pequeña canaleta” de la web Earthlearningidea.com
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

BG [2]

ESO.1 [2]

Indagació i recerca Maquetes i construccions Representacions i models

Resum

En aquesta activitat es treballa el modelat del relleu de la Terra produït pels agents geològics externs. L’alumnat podrà elaborar una maqueta simulant els processos d’erosió, transport i sedimentació de materials, ocasionats per l’aigua com agent geològic extern. A més a més, i a través d’un seguit d’animacions podrà estudiar els processos causats per tots els altres A.G.E.
La gestió d’aula incorpora el treball cooperatiu amb grup d’experts.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

912

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat