fitxa de l'element

Què li agrada al cuc de la farina?

Crèdits

CORREIG, T.,FALCÓ,M., MORENO,O .
Autoria
CORREIG, T.,FALCÓ,M., MORENO,O .
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

BG [2]

ESO.1 [2]

Indagació i recerca Maquetes i construccions Representacions i models

Resum

Tot i que es pretén que els estudiants coneguin el cicle biològic del cuc de la farina, un coleòpter de metamorfosi complexa, el fil conductor de l’activitat és el disseny experimental i tots els processos que el caracteritzen, des de la consideració de les variables que intervenen, les prediccions i la formulació d’hipòtesis, a la presa sistemàtica de dades, la seva anàlisi i el contrast de resultats amb les hipòtesis, així com el propi muntatge de l’experiment.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

648

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat