fitxa de l'element

El Teorema de Pitàgores a la Grècia clàssica: Els Elements d’Euclides (300 aC)
Demostració teorema Pitagores en els Elements d'Euclides. Iolanda Guevara

Crèdits

Iolanda Guevara, Maria Rosa Massa, Fàtima Romero
Autoria
Iolanda Guevara, Maria Rosa Massa, Fàtima Romero
Iolanda Guevara
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Espai i Forma
Espai i Forma

MAT [1]

ESO.2 [1]

Resum

En aquest element es presenta l’anàlisi d’una proposició dels Elements d’Euclides (300 aC) que està relacionada amb la geometria i la trigonometria que s’imparteix a l’ESO. És la Proposició 47 del llibre I dels Elements que coneixem actualment com “el teorema de Pitàgores”, de la qual s’ha fet una petita guia didàctica que ja ha estat experimentada amb alumnes. Amb aquesta activitat l’alumnat desenvolupa especialment el raonament geomètric, eina essencial i valuosa per a la seva formació científica.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

548