fitxa de l'element

El Teorema de Pitàgores a la Xina antiga: el capítol 9 (Gou gu) dels Nou Capítols sobre els procediments matemàtics (s. I)
Demostració teorema Pitagores en els Nou Capítols. Iolanda Guevara

Crèdits

Iolanda Guevara, Carles Puig-Pla, Maria Rosa Massa, Fàtima Romero
Autoria
Iolanda Guevara, Carles Puig-Pla, Maria Rosa Massa, Fàtima Romero
Iolanda Guevara
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Espai i Forma
Espai i Forma

MAT [1]

ESO.2 [1]

Resum

En aquest element es presenta l’anàlisi del capítol 9 dels Nou capítols sobre els procediments matemàtics, text de referència per a les matemàtiques xineses, com ho han estat els Elements d’Euclides per a les matemàtiques Europees. S’ha triat aquest capítol, dedicat a la resolució de problemes amb triangles rectangles perquè les situacions plantejades es resolen a través del Teorema de Pitàgores.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries