fitxa de l'element

Els nombres negatius i el zero: Xina, Grècia, Índia, Món àrab, Europa (250- 1567)
Càlcul amb nombres positius i negatius en el tauler de comptes xinès. Iolanda Guevara.

Crèdits

Iolanda Guevara
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [4]

ESO.1 [1] ESO.2 [1] ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Resum

Aquest mòdul o element està dissenyat per a viatjar per la història dels nombres negatius a través de narracions i activitats. Esperem que l’estudi actiu del significat i l’ús dels nombres negatius en els diferents temps i cultures durà l’alumnat a comprendre millor aquests nombres i a utilitzar-los amb més soltesa. El mòdul està constituït per dues parts: la història dels nombres negatius i algunes activitats relacionades amb la història. S’inclouen activitats per a tots els cursos de l’ESO

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

744